Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fullprot/app/public_html/кадастър.com/wp-content/plugins/gallery-by-supsystic/vendor/Rsc/Menu/Page.php on line 228
кадастър.com | ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ГЕОДЕЗИЯ И КАДАСТЪР & Кратки срокове - конкурентни цени
 

Sofia geodesy, cartograph & cadastre

ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ГЕОДЕЗИЯ и КАДАСТЪР

Кратки срокове & конкурентни цени

Кадастър и регулация

• Изработване на ПУП – план за регулация—————————————————————– • Разделяне и обединяване на имоти —————————————————————- • Извършване на геодезическо заснемане—————————————————————– • Трасиране на имотни граници——————————————————————- • Отстраняване на грешки в кадастралната карта /план/——————————————————————— • Нанасяне на имоти и сгради в кадастъра—————————————————————– • Изработване на схеми на самостоятелни обекти

Инвестиционно проектиране

• Заснемане на терен за проектиране—————————————————————– • Вертикално планиране—————————————————————- • Трасировъчен план —————————————————————– • Определяне обемите на изкопи и насипи на земните маси

GPS – измервания

• Геодезически мрежи за нуждите на кадастъра—————————————————————– • Измервания с GPS геодезически приемници, обработка и интерпретиране на резултатите—————————————————————– • Създаване на високоточни геодезически мрежи за изследване на деформации на инженерни съоръжения, съчетавайки GPS измервания и прецизна геометрична нивелация—————————————————————— • Инженерни геодезически измервания (пътища, трасиране и други)

Инженерна геодезия

• Трасиране на съоръжения и сгради—————————————————————— • Измерване на релсови /кранови/ пътища—————————————————————- • Изследване на деформации—————————————————————— • Контрол на строеж по положение и ниво, заверка на протоколи

ЗА НАС

Кратки срокове & конкурентни цени
Geodesy Geodesy earth sciences, is the scientific discipline that deals

Фирмата има богат опит в комплексните геодезически услуги - Геодезически снимки, Трасировки, Нивелации, Планове за регулация, Вертикални планировки, Изработване на Кадастрални карти и кадастрални регистри, Земеразделяне, Изчисляване на изкопно/насипни обеми, Оцифряване на кадастрални и регулационни планове, GPS /ГНСС/ измервания, Определяне на хоризонтални и вертикални отмествания /деформации/ на машинни съоръжения и подкранови пътища.

  • Геодезически снимки
  • Планове за регулация
  • Земеразделяне
  • GPS /ГНСС/ измервания

Client Client Client Client Client Client Client

Последни новини

Изпратете запитване